Rovinj Rovigno

Boravišna pristojba

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) članak 3. boravišnu pristojbu plaćaju:

 • osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
 • putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),
 • osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu,
 • vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
 • vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
Prema članku 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) boravišnu pristojbu ne plaćaju:

 • djeca do dvanaest godina starosti,
 • osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
 • sezonski radnici
 • članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada,
 • vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.
 • Osobe od 12 do 18 godina starosti boravišnu pristojbu plaćaju umanjenu za 50%.

Visina boravišne pristojbe prema razredu turističkog mjesta

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06) u sastavu grada Rovinja je naselje Rovinjsko Selo. Prema Pravilniku o proglašenju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09) grad Rovinj razvrstan je u razred A, dok je Rovinjsko Selo, koje se nalazi u njegovom sastavu kao naselje, razvrstano u razred C.

Visina boravišne pristojbe određena je kako slijedi:

Razred turističkog mjesta Razdoblja
Glavna sezona
VI,VII,VIII,IX mjesec
Predsezona i posezona
III,IV, V i X mjesec
Izvansezona
I,II,XI i XII mjesec
A (Rovinj) 7,00 5,50 4,50
C (Rovinjsko Selo) 5,00 3,50 2,50

Boravišna pristojba za građane koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđena je u iznosu od 300,00 kuna po osnovnom krevetu i kamp jedinici, ovisi o razredu turističkog mjesta i pripadajućem koeficijentu:

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u kunama
A (Rovinj) 1,00 300,00
C (Rovinjsko Selo) 0,70 210,00

 

Turistička zajednica grada Rovinja Rovigno
Pina Budicina 12
52210 Rovinj
Tel.: ++385/52/811-566
Tel.: ++385/52/813-469
Fax: ++385/52/816-007
tzgrovinj@tzgrovinj.hr

Copyright Turisitčka zajednica grada Rovinja 2001-2012. Sva prava pridržana. Mobile site

Info za iznajmljivače Natječaji, pozivi, obavijesti
Video Rovinj
Panoramska šetnja
Karta grada
Vremenska prognoza
Preračunavanje tečaja