Rovinj Rovigno

Članarina turističkim zajednicama

Podsjećamo Vas na Vašu obavezu plaćanja članarine turističkoj zajednici koja je utvrđena Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) člankom 3. stavak 1.
Rok za podnošenje obračuna članarine za 2016. godinu u „Obrascu TZ“ Poreznoj upravi je do kraja veljače 2017. godine, a temeljem Pravilnika o obliku i sadržaju podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN119/09).
Podsjećamo Vas da je osnovica za obračun članarine turističkoj zajednici ukupan prihod za 2016. godinu iz knjige Evidencije o prometu. Pružanjem ugostiteljskih usluga Vaša je djelatnost svrstana u prvu skupinu obveznika (članak 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama NN 152/08). Prva skupina obveznika shodno Zakonu o izmjenama Zakona o članarinama turističkim zajednicama (NN 121/16) za 2017. godinu plaća članarinu prema stopama kako slijedi: za Rovinj (Razred A) 0,16150% te za Rovinjsko Selo (Razred C) 0,12920%..
Obrazac za obračun članarine TZ-u možete kupiti u  knjižari ili skinuti sa internet stranice: http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci  (pod obrasci-ostalo), a upute o njegovom ispunjavanju naći ćete u navedenom pravilniku.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE UPLATNICE:
Primatelj:
Državni proračun RH
TZG Rovinja – Rovigno
Model: HR67
IBAN: HR6610010051737427159
Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Turistička članarina

Prema članku 3. Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

 1. Pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.
 2. Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.
 3. Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član turističke zajednice grada ovisi o turističkom razredu naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrđenoj ovim Zakonom.
 4. Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik trgovačkog suda ili ureda državne uprave u županiji na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije.

Prema članku 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

 1. Osnovica za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit jest ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitaka, sukladno propisima o računovodstvu.
 2. Osnovica za obračun članarina za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost.
 3. Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica i ukupni prihod za obračun članarine.
 4. Pravnoj i fizičkoj osobi smanjuje se osnovica za obračun članarine za dio njezinoga ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište pravne i fizičke osobe.
 5. Za obračun članarine pravne i fizičke osobe koja obavlja više djelatnosti za koje je dužna plaćati članarinu, osnovica je ukupan prihod u pretežitoj djelatnosti po kojoj je obveznik plaćanja članarine.

Prema članku 12 Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08)

 1. Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području grada, u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice.
 2. Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području grada, gdje se obavlja djelatnost.

 

Turistička zajednica grada Rovinja Rovigno
Pina Budicina 12
52210 Rovinj
Tel.: ++385/52/811-566
Tel.: ++385/52/813-469
Fax: ++385/52/816-007
tzgrovinj@tzgrovinj.hr

Copyright Turisitčka zajednica grada Rovinja 2001-2012. Sva prava pridržana. Mobile site

Info za iznajmljivače Natječaji, pozivi, obavijesti
Video Rovinj
Panoramska šetnja
Karta grada
Vremenska prognoza
Preračunavanje tečaja