Rovinj Rovigno

Podsjetnik za iznajmljivače

Za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu, potrebno je slijedeće:

 1. Posjedovati važeće Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Zahtjev za izdavanjem Rješenja podnosi se Uredu državne uprave u Istarskoj županiji - Ispostava Rovinj, Služba za gospodarstvo; Istarska 13a, tel. 052/803 000, fax. 052/803 001.
 2. Na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča). Ovlašteno poduzeće za proizvodnju standardiziranih ploča je  Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47 000 Karlovac, telefon 047/645 561, e-mail: prodaja-lav@kordun.hr); Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: jaguar@post.htnet.hr); Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: binar@st.htnet.hr); Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655; e-mail: reklame.mikic@gmail.com); Greis d.o.o. (Most Raša bb, Raša 52223, Tel. 0911852287, e-mail: tiskara.greis@gmail.com); Negras d.o.o. (Županićeva 6, Poreč, tel. 052/431-046).
 3. Na ulazu u smještajnu jedinicu postaviti brojčanu oznaku, ukoliko u objektu postoje više smještajnih jedinica.
 4. Istaknuti cjenik u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik mora biti u kunama te na njemu moraju biti naznačene sve usluge koje se nude te informacija o plaćanju boravišne pristojbe.  
 5. Izdavati račune gostima za izvršenu uslugu i naznačenim popustom ukoliko se popust daje.
 6. Voditi Knjigu evidencije o prometu.
 7. Vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora. Primjer prigovora možete preuzeti preko linka:

            Između ostalog potrebno je:

  • imati dokaz o slanju odgovora na prigovor (povratnica);
  • čuvati prigovore godinu dana.

Obaveza prijave i odjave gostiju turističkoj zajednici

 1. Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, nije prestala obveza prijave turista turističkim zajednicama.
 2. Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima se pruža usluga noćenja u smještajnom objektu, a u roku od 24 sata od odlaska i odjaviti njihov boravak.
 3. Prijava i odjava turista turističkoj zajednici obavlja se isključivo elektronski putem sustava eVisitor.

Obaveza prijave i odjave gostiju u Policijsku postaju Rovinj

 1. Prema Zakonu o strancima (NN 74/13) u nadležnu Policijsku Postaju nije  potrebno prijavljivati državljane  EGP (Europskog gospodarskog prostora - Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Irska, Island, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija) , te također i Monako, San Marino, Andora i Vatikan. Ovi gosti, kao i članovi njihovih obitelji koji su državljani trećih zemalja, mogu bez prijave boraviti u Republici Hrvatskoj do 3 mjeseca, a nakon tog perioda dužni su podnijeti zahtjev za privremeni boravak.
 2. Prema državljanima ostalih država  koji nisu navedeni u točki 15., prema jednakim propisima primjenjuju se dosadašnje zakonske odredbe, te stoga i dalje postoji obaveza  njihovog  prijavljivanja Policijskoj postaji.
 3. Prijava i odjava turista Policijskoj postaji obavlja se isključivo elektronski putem sustava eVisitor.
 4. Pružatelj usluge smještaja, u smislu članka 147. st.2. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13) koji glasi „…smještaj stranca na kratkotrajnom boravku dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je strancu pružila smještaj (pružatelj smještaja) u roku od jednoga dana od dolaska stranca na smještaj.“ – dužan je izvršiti prijavu u roku od 24 sata. Kršenje ovih odredbi za posljedicu imaju sankciju novčanog kažnjavanja od 300,00 do 2.000,00 kuna za fizičku, odnosno od 5.000,00 do 7.000,00 kuna za pravnu osobu.
 5. Pružatelj usluge smještaja prilikom saznanja ili utvrđivanja nezakonitih radnji od strane gostiju, ili korištenja kratkotrajnog (tzv. turističkog) boravka suprotno svrsi (nezakoniti rad, nezakoniti boravak i sl.) dužan je o istom izvijestiti nadležno tijelo Ministarstva, u protivnom čini prekršaj pomaganja nezakonitih migracija, odnosno kazneno djelo iz čl.135. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12) „Protuzakonito zapošljavanje“.
 6. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili upita možete se obratiti policijskim službenicima za nezakonite migracije policijske postaje Rovinj Peri Jurčević ili Eciu Legović na telefonski broj +385 (0) 52/538 249, odnosno putem centrale na telefonski broj +385 (0) 52/ 538 222

Plaćanje boravišne pristojbe, turističke članarine, poreza

 1. Iznajmljivači su obavezni plaćati boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu. Uplatnice sa svim podacima za uplatu boravišne pristojbe u paušalnom iznosu pronaći ćete na web stranici www.evisitor.hr pod stavkom Financije - Uplatnica.
 2. Iznajmljivači su obavezni plaćati turističku članarinu (do kraja veljače za prethodnu godinu). Prema članku 11. stavak 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) „Osnovica za obračun članarine za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak su ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost“. Rok za podnošenje „Obrasca TZ“ Poreznoj upravi je do kraja veljače iduće godine nakon godine za koji se sastavlja konačni obračun temeljem Pravilnika o obliku i sadržaju podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN119/09).Turistička članarina podnosi se Poreznoj upravi putem Obrasca TZ, kojeg se može kupiti u knjižari ili skinuti sa internet stranice: http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci  (pod obrasci-ostalo).
  IBAN za uplatu Turističke članarine: HR6610010051737427159, model HR67; poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja. Stopa za izračun članarine za je 0,16150% za Rovinj, te 0,12920% za Rovinjsko Selo (Zakon o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN121/16)).
 3. Iznajmljivači su obavezni plaćati porez na dohodak od samostalne djelatnosti iznajmljivanja u paušalnom iznosu, prema dobivenim uplatnicama i uputama nadležne Porezne uprave.
 4. Iznajmljivači koji surađuju sa agencijama koje svoje sjedište imaju u drugim zemljama EU-a (npr. Booking.com) imaju obvezu plaćanja PDV-a (po stopi 25%) na izvršenu uslugu (proviziju), sukladno članku 154. stavku 4. Pravilnika o porezu  na dodanu vrijednost (NN79/13 i 85/13). Prema članku 75. stavka 1. točke 6. spomenutog Zakona porezni obveznik - građanin privatni iznajmljivač, koji ima sjedište u tuzemstvu obvezan je zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada mu usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici. PDV identifikacijski broj izdaje nadležna Porezna uprava.    

Prezentacija smještajnog objekta na stranicama turističke zajednice

 1. Ukoliko želite prezentirati Vaš smještajni objekt na našim web stranicama, ispunite ovaj Obrazac, te nam ga dostavite osobno ili e-mailom (tzgrovinj@tzgrovinj.hr) zajedno s najmanje 8 kvalitetnih fotografija (eksterijer, interijer – kuhinja, kupaonica, spavaća soba/sobe za svaki pojedini apartman/sobu).  

Novosti u zakonskim propisima

 1. U cilju sprečavanja neregularnosti prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljskih usluga te neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili pružanja ugostiteljskih usluga (poput npr. iznajmljivanja smještajnih kapaciteta „na crno“), sve uočene nepravilnosti možete prijaviti Turističkoj inspekciji, odnosno Carinskoj upravi kako slijedi:
  Turistička inspekcija
  koja djeluje pri Ministarstvu turizma obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod  kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, uključujući obavljanje tih usluga  suprotno izdanom rješenju nadležnog tijela.
  Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora moguće je dostaviti ili direktno prijaviti:
  • elektroničkom poštom na turisticka.inspekcija@mint.hr,
  • ili za područje Istarske županije direktno na Područnu jedinicu Pula, Bože Gumbca 36, 52100 Pula, tel. 052/555-805, 052/555-806, 052/555-807; fax. 052/555-808;
  • ili u Ispostavu Poreč, M. Vlašića 20, 52440 Poreč, tel. 052/555-540, 052/555-541; fax. 052/555-542.

   Carinska uprava
   koja djeluje pri Ministarstvu  financija, međutim,  obavlja inspekcijski nadzor nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti ili pružanjem ugostiteljskih usluga, te obračunom i naplatom boravišne pristojbe.
   Prijave neregularnosti iz djelokruga rada Carinske uprave mogu se uputiti:
 1. Ministarstvo turizma donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“ (NN 33/14). Prema članku 2. spomenutog Pravilnika, uvedene su nove kategorije smještaja – difuzni i integralni hotel (udruženi).
  Difuzni hotel
  se u pravilu mora nalaziti u pretežito starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređen i opremljen na tradicijski način. Difuzni hotel je funkcionalna cjelina  koju čine tri i više rasprostranjenih i funkcionalno povezanih građevina, uklopljenih u lokalnu sredinu i način života.
  Integralni hotel
  međutim, omogućuje povezivanje postojećeg smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i sl. u funkcionalnu cjelinu u jednom naselju van starogradskih jezgri. Integralni hotel tako postaje objekt u kojem ugostitelj posluje (pruža ugostiteljske usluge) u zajedničkim sadržajima, svojim ugostiteljskim objektima i/ili objektima drugih ugostitelja i/ili iznajmljivača, koji su prethodno ishodili rješenje za neki od sljedećih objekata: u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, osim kampa u domaćinstvu; drugih vrsta ugostiteljskog objekata za smještaj, s kategorijama koje se označavaju zvjezdicama, iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj«; iz skupina Restorani, Barovi, Catering objekti i Objekti jednostavnih usluga.
 2. Uvid u ostale zakone koji reguliraju područje turističko – ugostiteljske djelatnosti s naglaskom na Zakon o pružanju usluga u turizmu i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, moguće je realizirati putem linka http://www.mint.hr/default.aspx?id=356.

 

Turistička zajednica grada Rovinja Rovigno
Pina Budicina 12
52210 Rovinj
Tel.: ++385/52/811-566
Tel.: ++385/52/813-469
Fax: ++385/52/816-007
tzgrovinj@tzgrovinj.hr

Copyright Turisitčka zajednica grada Rovinja 2001-2012. Sva prava pridržana. Mobile site

Info za iznajmljivače Natječaji, pozivi, obavijesti
Video Rovinj
Panoramska šetnja
Karta grada
Vremenska prognoza
Preračunavanje tečaja