Rovinj Rovigno

Za vlasnike kuća i stanova za odmor

Poštovani vlasnici kuća ili stanova za odmor u Rovinju,

podsjećamo Vas da se od 01. siječnja 2016. godine temeljem novog Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15) prijava i odjava Vašeg boravka kao i boravka onih koji će boraviti u Vašoj kući ili stanu vrši isključivo putem jedinstvenog nacionalnog novog online informacijskog sustava eVisitor. 

Ističemo da ste obavezni prijavu svog boravka i boravka osoba koje borave u Vašem stanu izvršiti samostalno putem sustava eVisitor. Ukoliko to još niste učinili, pozivamo Vas da osobno dođete u naš ured te uz predočenje vlasničkog lista, OIBa i osobne iskaznice preuzmete pristupne podatke za sustav eVisitor. Ukoliko niste u mogućnosti doći osobno, tada pristupne podatke u Vaše ime može preuzeti opunomoćenik sa punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika. Opunomoćenik prilikom preuzimanja podataka predočuje vlasnički list, OIB, ovjerenu punomoć, kopiju osobnog identifikacijskog dokumenta vlasnika te original svojeg osobnog identifikacijskog dokumenta.
Ukoliko je vlasnik stana firma odnosno trgovačko društvo, uz sve navedeno potrebno je dostaviti i kopiju Izvatka iz sudskog registra trgovačkog suda.
Putem sustava eVisitor izvršiti će se automatska prijava na MUP za one osobe za koje je prijava na MUP potrebna (državljani država koji nisu članice EU-a i EGP-a).
Podsjećamo Vas da ste shodno Zakonu o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) za sebe i sve osobe koje borave u kući ili stanu, dužni prijaviti boravak u roku od 24 sata. Sustav eVisitor omogućiti će Vam i izradu i ispisivanje uplatnice putem koje ćete izvršiti obavezu plaćanja za razdoblje kada ta obaveza postoji.

Podsjetnik:

Kućom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada ili stan koja se koristi povremeno ili sezonski, ne spada u kategoriji turističkog smještajnog objekta, a njihovi vlasnici nemaju prebivalište u Rovinju.

U razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%, odnosno 2,10 kuna po danu i osobi. Boravišna pristojba može se platiti u godišnjem paušalnom iznosu koji iznosi po 60,00 kuna za prve dvije osobe te 25,00 kuna za svaku slijedeću osobu, ne kasnije od 15 srpnja.

Vlasnici kuća i stanova za odmor na području Rovinjskog Sela plaćaju boravišnu pristojbu u iznosu od 1,50 kuna po danu i osobi ili u paušalnom iznosu od 40,00 kuna po osobi za prve dvije osobe i 15,00 za svaku slijedeću osobu, također ne kasnije od 15. srpnja.
Navedeno se odnosi na hrvatske državljane i državljane Europske Unije.

Državljani koji nemaju hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo zemalja članica Europske Unije, u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna boravišnu pristojbu plaćaju u punom iznosu od 7,00 kuna po danu i osobi za Rovinj te 5,00 kuna po danu za Rovinjsko Selo.
Za boravak izvan perioda 01. lipanj – 30. rujan obveze plaćanja boravišne pristojbe nema.

Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, jer ukoliko se nadzorom carinske uprave utvrdi da niste prijavili ili odjavili boravak u određenom roku, podliježete zakonski propisanim novčanim kaznama (od 1000,00 do 3000,00 prema Zakonu o boravišnoj pristojbi NN 152/08).

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite,

Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno

 

Turistička zajednica grada Rovinja Rovigno
Pina Budicina 12
52210 Rovinj
Tel.: ++385/52/811-566
Tel.: ++385/52/813-469
Fax: ++385/52/816-007
tzgrovinj@tzgrovinj.hr

Copyright Turisitčka zajednica grada Rovinja 2001-2012. Sva prava pridržana. Mobile site

Info za iznajmljivače Natječaji, pozivi, obavijesti
Video Rovinj
Panoramska šetnja
Karta grada
Vremenska prognoza
Preračunavanje tečaja