Rovinj Rovigno

Kulturno povijesne znamenitosti

Otok poluotok

Rovinj je svoj život započeo na nekadašnjem otoku Mons Albanus. Prvi arheološki tragovi života sežu u brončano doba, a starogradska se jezgra počela razvijati u 3. stoljeću.

Više...

Gradska palača

Ovdje sjedište ima gradonačelnik i gradska uprava u cijelosti. Nekad je bila pretorska palača čiji „temelji“ potiču iz 1308.

Više...

Gradska ura

Nalazi se na glavnom gradskom trgu u Rovinju. Predstavljala je toranj na južnom uglu nekadašnjih zidina.

Više...

Gradski bedemi i vrata

Već u 7. stoljeću Rovinj je bio opasan gradskim bedemima, kasnije pojačavanim i dograđivanim gradskim kulama.

Više...

Balbijev luk

Na njegovom današnjem mjestu nekada su bila glavna vrata utvrđenog grada, Porton della pescheria.

Više...

Centar za povijesna istraživanja

Centar je osnovan 1968.g., a nalazi se u neposrednoj blizini gradske palače. Raspolaže bogatom bibliotekom  (više od 80.000 djela) koja od 1995. g. ima status „Biblioteca depositaria del Consiglio d´Europa“ – biblioteka u kojoj se pohrajuje materijal Europkskog savijeta za pitanja ljudskih prava i prava manjina. 

Više...

Kazalište Antonio Gandusio

Kazalište je vizionarska ostavština jednog od rovinjskih gradonačelnika s kraja 19. stoljeća, Nicoloa de Califfija. Zanimljivo je da je za nju sam izradio nacrt a zgrada je u potpunosti dovršena 1854.

Više...

Franjevački samostan

Gradnja ovog prekrasnog baroknog zdanja započeta je 1702. Samostan pripada tipu klaustralnih gradskih samostana, a po svojim je sastavnim dijelovima tradicionalan i prilagođen životu redovničke i šire zajednice, koji objedinjuje rad, odnosno molitvu stanovanje i hranjenje, razonodu te djelatnosti važne za okolinu.

Više...

Crkva sv. Eufemije

Barokna je građevina venecijanskog stila i najveći spomenik u gradu, rekonstruirana u vremenu između 1725. i 1736. g. Dužina crkve s vanjske strane je 51,11 m a širina 30,26 m.

Više...

Romanička crkva Presvetog Trojstva

Najvažnija i najbolje sačuvana romanička građevina. Nalazi se na Trgu na Lokvi pokraj autobusnog kolodvora. Građevina je po svojoj formi sedmerokut, čija vanjska struktura u svojoj unutrašnjosti sadrži kružni prostor sa sedam niša i kupolom, a u sebi sadrži sve karakteristike prelaza romaničke umjetnosti u gotičku.

Više...

Ostale crkve Rovinja

Više...

Turistička zajednica grada Rovinja Rovigno
Pina Budicina 12
52210 Rovinj
Tel.: ++385/52/811-566
Tel.: ++385/52/813-469
Fax: ++385/52/816-007
tzgrovinj@tzgrovinj.hr

Copyright Turisitčka zajednica grada Rovinja 2001-2012. Sva prava pridržana. Mobile site

Info za iznajmljivače Natječaji, pozivi, obavijesti
Video Rovinj
Panoramska šetnja
Karta grada
Vremenska prognoza
Preračunavanje tečaja